מוקד 106 עיריית ראשון לציון

 

מוקד עיריית ראשון לציון קיים 23 שנים, והתבססו בו תהליכי עבודה יציבים לאורך השנים. העוברים שינויים והתאמות כל הזמן.

המוקד מטפל ב-550,000 שיחות טלפון בשנה, מהן מופקות 360,000 פניות לביצוע והיתר בקשות מידע.

עוצמה10 הופעלה אצלנו כמערכת לניהול פניות תושבים ביוני 2014. ונקלטה באופן חלק וטבעי מאוד.

המערכת אופיינה בעירייה, ונבנתה על ידי עוצמה10. המערכת מכילה את כל הרצונות שהגדרנו, בתוספת רעיונות והצעות שהציעו עוצמה10, על בסיס תכונות ויכולות של המערכת.

למערכת נוספה ביולי 2015 אפשרות לשידור וטיפול בפניות באמצעות אפליקציה של עוצמה10. המהווה אבן דרך בשיטות העבודה במוקד.

היכולות של עוצמה10, ההיענות לבקשות, הפתרונות והזמינות – מציבים את עוצמה10 בשורה הראשונה של ספקי השירות למוקד 106 ראשון לציון.