מערכת ניהול מצאי ואחזקה עיקרי הדברים

 

המערכת מאפשרת ניהול  מספר מגוון של פעילויות ושירותים אשר ניתנים ע"י הגופים התיפעולים במחלקות.

המערכת שילבה בצורה מקיפה את כלל הנושאים הקיימים בפעילות ,בסביבה של המחלקות המטפלות בציוד,בשירות ,מחסן ונספחיו. המערכת מאפשרת תכנון,ביצוע ומעקב מרמת המיקרו פעולה ועד המאקרו תיכנון.

 

המערכת מאפשרת טיפול באופן ספציפי ונוח לפי עיסוקי האירגון והמחלקות בעירייה.

 

בעירייה הותקנה המערכת באגף מערכות מידע בפעילות מוניציפלית ומוסדות חינוך, באגף שפ"ע ,במוסך העירוני, במחסן המוסך, כיבוי מחלקת כיבוי אש,במוסך כיבוי אש ובמחסן כיבוי אש,במחלקת משק ותחזוקה.ומתוכננת עבור דרישות נוספות של האגפים למחלקות האחרות לניהול אירועים

 

מודלי העבודה בתחום האחזקה שירות  והמצאי המוצעים במערכת ,מופעלים באופן מוצלח מלא ולפי הצרכים.

 

המערכת בתפיסה הכוללנית של האחזקה מן המסד ועד הטפחות מאפשרת ניהול פרטני של הישויות ציודים,ניהול מחסני מתכלים ופריטים,תקציבים,פניות,תקלות,מצאי ובלאי,מעקב אחר חשבוניות ותשלומים .תיכנון,ניהול יומני עבודה לעובדים,ספקים,שעות עבודה ,מעקב אחר קריאות , רמת שירות,תוכנית עבודה יומית ניהול פרויקטים , דו"חות בנויים ומותאמים או חופשים הגשת דו"חות הוצאה לבלאי.

חיבור לממשקים עבור חיבור מסופון,ניהול ומעקב ניפוק דלקים .

מערכת BI  מובנית ומותאמת ולפי פרמטרים .

קישורים מוטמעים למערכות בקרה, לינקים למסמכים באינטרנט, חיבור תרשימים As made ומסמכים בפורמטים פתוחים לישויות ,קיום נוהלי העבודה ,בניית עבודה מתוכננת,ועוד רבים נוספים.

ניהול ספירות מלאי ,משלוח טפסים עבור הזמנות מול ספקים.

 

מערכות מידע

מופעל על יותר 1200 לקוחות, יותר מ 25,000 ציודים במחשוב , אלפי קריאות  מנוהלות ורשומות בשנה, מאות אלפי רשומות. פקודות עבודה, ספקים, לקוחות,

ניהול ומעקב מלא אחר שירות לפי חוזה שעות חיובים או לפי קריאה. ניהול חלפים או מתכלים מול ספקים וגורמי פנים. ניהול ממשקים עבור ת.משלוח, קליטת ציודים, נהלים, מסמכים ועוד...

חינוך מחשוב

מופעל על יותר מ 200 מוסדות החינוך בתי ספר וגנים  בתחום המחשוב. יותר מ 9,300 ציודים מנוהלים ..

אגף שפ"ע.

באגף זה משמשת המערכת לבקרה על הניקיון, בכלל העיר בחלוקה ל 5 רמות בשטח. בכל תחנה תיחום רחובות, ימי הניקיון, הסכמים עם ספקים, עלות נקיון למטר. תכנון שנתי, אכיפת SLA, מנגון פיקוח קנסות. המערכת מקבלת בשנה מאות אלפי דיווחי בממשק מול מערכת השטח ומאפשר הצגתה הדיווחים באופן גראפי, על מפת GIS Google , תיחום הפוליגונים נעשה ללא עלות והוצאות ורישוי אלא כלול ברשת הפתוחה.מנגנון חיוי בקרות ויזואלים (סנסורים)

מוסך מרכזי

באמצעות המערכת בוצע שיפור משמעותי בניהול האחזקה והמחסן של המוסך העירוני ע"י מתן כלי ניהולי ותיפעולי לפעילות המוסך. אחזקה מיקצועית במוסך תוך מענה מדויק לצרכים הייחודים הנובעים מהפעילות העירונית. בניית ממשק ניהול ומעקב ניפוק דלקים.

משק ותחזוקה

ניהול קריאות לקבלת שירות  לפי נושאים ללקוחות הפנים המטופלים  ע"י עובדי המחלקה בשלב זה .

מידור המערכת ,ניהול משתמשים והרשאות במערכת , מאפשר פשטות ניהול והטמעה ותמיכה לפי הצרכים.

בטיחות וגיהות

מערכת זו משמשת בעלי התפקידים לניהול אירועי הבטיחות אשר קורים לעובדים העירייה, וכל זאת לפי אותם מסכים ואופני העבודה הקיימים במודולים השונים.

 

בעירייה הופעל מודול עבודה באמצעות דפדפן באמצעות גישה ישירה לנתוני המערכת מכל מקום ברשת  עם יכולת פתיחת רכיבים רבים ועיקרים לצורכי עבודה במערכת כולל דוחו"ת.

 

המערכת הוטמעה אצל עובדים מיקצועים וכן הפקידות לפי הצרכים של המנהלים.

ביצועי המערכת מהירים מאוד הגם שקיימות יותר ממאתיים אלף  רשומות  והמעברים ממודל למודל או מתפריט אחד לתפריט אחר ניתנים לשליפה פשוטה בקלות רבה כולל דוחות עם רשומות " כבדות " .

במערכת הופעל גם מודול תיכנות ל Dot Net וגישה לעיצוב לפי הצרכים באתר שלנו.