מסכי גאנט
ניהול פרויקטים ועבודות רחבות היקף

מסכי גאנט מאפשרים הצגת נתונים בדומה למערכות ניהול פרויקטים, כל זה מובנה במערכת ללא צורך ביציאה לתצוגות חיצוניות. מסכים אלו ניתן לשלב הניהול פרויקטים בתוך עוצמה ו/או תצוגות של עבודות רחבות היקף ו/או תוכניות אחזקה מתוכננת שנתיות.