מסכי סייר
תחקור היררכי

מסכי סייר- מטרתם לאפשר תחקור היררכי, כאשר המסך מחולק לחלק של סייר ניווט וחלק שני לתצוגת מידע. מסכים אלו פופולאריים במקרים של ניתוח ו/או צפייה לפי מבנה ארגוני היררכי ואו עץ ציודים לדוגמא.