מודול GIS
תחקור מידע גאוגרפי

מודול GIS בעוצמה 10 מאפשר תצוגה ועריכת נתונים משולבים במידע גאוגרפי (GIS) , מודול זה משולב היטב בעוצמה כחלק מובנה מעוצמה . מודול זה גם מאפשר תחקור גאוגרפי מלא כגון: סימון רדיוס במפה ותחקור כמה פתקלות קרו שם ואו כמה ציודים מסוג מסויים נמצא שם .