תצוגת יומן
הצגת נתונים בדומה ל outlook

עוצמה 10 מאפשרת למשתמש לעבוד בסביבה נוחה ומוכרת , במצבים שהמידע המוצג הוא מעניין מבחינת שיבוץ לוחות זמנים , המערכת מאפשרת הצגת המידע בצורה דומה ליומן (outlook) תצוגה זו נוחה במיוחד כאשר מטרת העבודה/צפייה היא לזהות זמינות בלוחות זמנים ואו קבלת מידע מקיף בצורה ויזואלית נוחה ומוכרת .