עוצמה היום
פורטל אישי

מסך "עוצמה היום" משמש כפורטל אישי למשתמשי מפתח. במקום שהמשתמש יחקור את המערכת במסלולים ידועים המערכת מתחקרת את עצמה לפי העדפות אישיות ומציגה את הנתונים במגוון צורות לפי העדפות המשתמש.