אדום התפלה
ניהול תחזוקה רוחבי

מפעל התפלת המים באשקלון, מקבוצת ״ויאוליה״ הינו אחד המפעלים המתקדמים בתחום. המפעל דואג להזרמת חלק ניכר ממי השתייה המגיעים לבתי האב בישראל. תהליך ההתפלה כולל הפעלה של מערכות משאבות מורכבות. בהחלטה שהתקבלה בהנהלת המפעל בתחילת שנת 2015, הוחלט על החלפת מערכת האחזקה והטעמה של מערכת עוצמה 10 בניהול האחזקה מקצה-לקצה הלקוח, אשר היה רגיל במשך הרבה שנים להתנהלות בצורה מסוימת, ביקש להמשיך ולשמור על צורת העבודה הקיימת, אשר אינה סטנדרטית, לרבות הפקת דוחות מורכבים בפורמט זהה כפי שקיימים היום. יישום המערכת, שמר על תהליכי העבודה הקיימים, תוך התאמה מלאה של המערכת לצרכי הארגון, תמיכה מלאה בתהליכים השונים, דוחות וכלי ניתוח נתונים – בצורה יעילה ונוחה יותר. החל מ- 01.2016 כלל תהליכי האחזקה המתוכננת, המונעת והשבר מנוהלים באופן מלא ושוטף באמצעות מערכת עוצמה 10.