כביש 431
ניהול אחזקה והפעלה

כביש 431 הינו כביש אגרה אשר בנוי ומתופעל בסטנדרטים גבהים וקפדניים. בכביש פועלות עשרות מערכות שונות, החל מגלאים, מצלמות, מערכת משאבות, מערכות שילוט ובקרת תנועה ועוד כלל הדיווחים מהמערכות השונות מתנקזים למערכת עוצמה 10, אשר מהווה מערכת מרכזית לניהול תחזוקה ואחזקת הכביש. המערכת הינה מערכת הליבה המאפשרת את ניהולה השוטף של תחזוקת הכביש מצד אחד והתנהלות איכות השירות וההתחשבנות מול המדינה מצד שני. בפרויקט מופעל מודול בילינג מתוחכם אשר מרכז את כלל מרכיבי התנועה והתחזוקה בכביש לכדי דוח התחשבנות כלכלי מלא מול המדינה.