עיריית רמת גן
ניהול תחזוקה רוחבי

מערכת עוצמה 10 מהווה פלטפורמה לניהול ובקרה על איכות הניקיון ברחבי העיר. דיווחים על רמת הניקיון מבוצעים על-ידי פקחי העירייה באמצעות מכשירים סלולריים ישירות מהשטח הנתונים מאוגדים ומנוהלים על-גבי המערכת לטובת הצגת תמונת מצב וסטאטוס הניקיון. נציגי העירייה מבצעים בקרה שוטפת לאורך זמן למעקב אחר מדדי האיכות ומעבירים סטאטוס שביעות רצון לקבלנים בהתאם לחוזי השירות מול קבלני הניקיון כוללים רמת שירות נדרשת ומנגנון קנסות מתאים – על בסיס הבקרה היעילה המבוצעת באמצעות הנתונים במערכת עוצמה 10, חוסכת העירייה מיליוני שקלים.