עיריית תל אביב
אחזקה מתוכננת ובטיחות של מוסדות חינוך

עוצמה 10 הותקנה בעיריית תל אביב כמערכת המשלבת אחזקה מתוכננת ובטיחות של מוסדות חינוך ברחבי העיר. תפקיד המערכת- ניהול, תיזמון, מעקב והתרעה על פעילויות התחזוקה והבטיחות. כמו כן, המערכת תנהל את כל סקרי הבטיחות כולל ניהול רשימות תיוג, הוראות ביצוע, ציוני סקרים ואף דיווח בזמן אמת מהשטח בעזרת טאבלטים. .